CityBay Palace Hotel

156 Lê Thánh Tông - Bạch Đằng - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Tel: 0203.3621838 - 0203.3636338 - 0203.3635788

Email: citybaypalacehotel@gmail.com

Fax: 0203.3638199

0918.588.266

English

Liên hệ


Xem CityBayPlaceHotel ở bản đồ lớn hơn

CityBay Palace Hotel

Email: citybaypalacehotel@gmail.com

Địa chỉ: 156 Lê Thánh Tông - Bạch Đằng - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3621838 - 0203.3636338 - 0203.3635788

Fax: 0203.3638199

Họ tên
Email
Điện thoại
Địa chỉ
Nội dung
  

Hỗ trợ qua facebook